Obsługa Prawna Firm

 

 

 

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

reprezentacja Klienta przed sądami powszechnymi wszystkich instancji;
reprezentacja Klienta przed organami administracji publicznej;
udzielanie porad prawnych w zakresie bieżącej działalności Klienta;
tworzenie i opiniowanie umów cywilnoprawnych funkcjonujących w obrocie gospodarczym;
tworzenie i opiniowanie projektów umów spółek osobowych i kapitałowych;
tworzenie i opiniowanie aktów wewnątrzkorporacyjnych;
prowadzenie postępowań rejestracyjnych w KRS;
obsługa procesów łączenia, podziału i przekształceń spółek prawa handlowego;
przedkładanie propozycji dotyczących konieczności wprowadzenia nowych uregulowań prawnych;
uczestnictwo w negocjacjach handlowych;
nadzór prawny nad postępowaniem windykacyjnym i egzekucyjnym (tj. sporządzanie wniosków egzekucyjnych, kontakt z komornikiem do zakończenia egzekucji);
prowadzenie postępowań pojednawczych i negocjacji w imieniu Klienta;
doradztwo prawne w trakcie posiedzeń organów stanowiących, nadzorczych i kontrolnych Klienta;
pomoc prawną przy przygotowaniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

 


 • email:     biuro@kancelariakbk.pl
  adres: Kancelaria Radcy Prawnego
  Katarzyna Bytomska-Kawa
  Marii Konopnickiej 6/5
  41-500 Chorzów
  telefon:    +48 32 241 20 74
  NIP: 627-173-4510
 • REGON:   276566590